Stocks-ORGN-Origin Materials Inc

ORGN Origin Materials Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Origin Materials Inc met NaN en bedroegen 0.00. Het netto-inkomen increased met 86.67% naar 78.57M. De totale activa increased met 24.18% naar 376.91M en WPA increased van 0.40 naar 0.55.
ORGNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
-1.48%
Nettowinstmarge
N/A
Winstmarge
-328.24%
Rendement op investering
-151.12%