Stocks-ORK.OL-Orkla

ORK.OL Orkla

81.84 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Orkla met 15.76% en bedroegen 58.39B. Het netto-inkomen increased met 7.55% naar 5.27B. De totale activa increased met 9.67% naar 43.16B en WPA increased van 4.82 naar 5.03.
ORK.OLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.89%
Nettowinstmarge
9.05%
Winstmarge
10.89%
Rendement op investering
9.28%