Stocks-OSB.L-OSB Group PLC

OSB.L OSB Group PLC

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van OSB Group PLC met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 18.74% naar 410.00M. De totale activa increased met 3.14% naar 2.09B en WPA increased van 0.75 naar 0.90.
OSB.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
34.03%
Winstmarge
26.11%
Rendement op investering
4.58%