Stocks-OSK-Oshkosh Corp

OSK Oshkosh Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Oshkosh Corp met 16.61% en bedroegen 9.66B. Het netto-inkomen increased met 243.88% naar 598.00M. De totale activa increased met 17.15% naar 3.73B en WPA increased van 2.63 naar 9.08.
OSKInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
18.18%
Nettowinstmarge
5.21%
Winstmarge
8.79%
Rendement op investering
10.99%