Stocks-OUT-Outfront Media Inc

OUT Outfront Media Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Outfront Media Inc met 21.05% en bedroegen 1.77B. Het netto-inkomen increased met 309.62% naar 149.10M. De totale activa decreased met 2.97% naar 1.35B en WPA increased van 0.05 naar 0.84.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering