Stocks-OUT1V.HE-Outokumpu Oyj

OUT1V.HE Outokumpu Oyj

4.045 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Outokumpu Oyj met 23.15% en bedroegen 9.49B. Het netto-inkomen increased met 96.38% naar 1.09B. De totale activa increased met 31.94% naar 4.12B en WPA increased van 1.17 naar 2.33.
OUT1V.HEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.32%
Nettowinstmarge
3.92%
Winstmarge
3.77%
Rendement op investering
8.13%