Stocks-PAG-Penske Automotive Group Inc

PAG Penske Automotive Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Penske Automotive Group Inc met 8.84% en bedroegen 27.81B. Het netto-inkomen increased met 16.35% naar 1.39B. De totale activa increased met 1.95% naar 4.17B en WPA decreased van N/A naar N/A.
PAGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
16.38%
Nettowinstmarge
3.54%
Winstmarge
4.46%
Rendement op investering
11.43%