Stocks-PAGE.L-Pagegroup PLC

PAGE.L Pagegroup PLC

414.38 5.59 (1.37%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pagegroup PLC met 21.08% en bedroegen 1.99B. Het netto-inkomen increased met 17.45% naar 139.01M. De totale activa decreased met NaN naar 358.89M en WPA decreased van N/A naar 0.44.
PAGE.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
51.99%
Nettowinstmarge
5.34%
Winstmarge
7.07%
Rendement op investering
23.29%