Stocks-PAGP-Plains GP Holdings LP

PAGP Plains GP Holdings LP

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Plains GP Holdings LP met 36.39% en bedroegen 57.34B. Het netto-inkomen increased met 104.67% naar 1.23B. De totale activa increased met 3.60% naar 14.69B en WPA increased van 0.31 naar 1.48.
PAGPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
3.27%
Nettowinstmarge
-0.25%
Winstmarge
2.56%
Rendement op investering
0.04%