Stocks-PARRO.PA-Parrot SA

PARRO.PA Parrot SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Parrot SA met 32.41% en bedroegen 71.90M. Het netto-inkomen decreased met 936.84% naar -19.70M. De totale activa decreased met 16.35% naar 83.90M en WPA decreased van -0.06 naar -0.64.
PARRO.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.43%
Nettowinstmarge
-34.40%
Winstmarge
-34.82%
Rendement op investering
-20.18%