Stocks-PATH-UiPath Inc.

PATH UiPath Inc.

23.15 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van UiPath Inc. met 18.64% en bedroegen 1.06B. Het netto-inkomen increased met 37.53% naar -328.35M. De totale activa decreased met 0.09% naar 1.92B en WPA increased van -1.16 naar -0.60.
PATHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
84.10%
Nettowinstmarge
-64.95%
Winstmarge
-17.50%
Rendement op investering
8.79%