Stocks-PAYC-Paycom Software Inc

PAYC Paycom Software Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Paycom Software Inc met 30.29% en bedroegen 1.38B. Het netto-inkomen increased met 43.60% naar 281.39M. De totale activa increased met 32.32% naar 1.18B en WPA increased van 3.37 naar 4.84.
PAYCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
75.65%
Nettowinstmarge
20.14%
Winstmarge
27.64%
Rendement op investering
23.84%