Stocks-PAYO-Payoneer Global Inc

PAYO Payoneer Global Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Payoneer Global Inc met 32.58% en bedroegen 627.62M. Het netto-inkomen increased met 64.78% naar -11.97M. De totale activa increased met 11.95% naar 545.26M en WPA increased van -0.33 naar -0.03.
PAYOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
82.42%
Nettowinstmarge
-4.04%
Winstmarge
9.01%
Rendement op investering
-5.03%