Stocks-PAYX-Paychex Inc

PAYX Paychex Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/5/2023: increased de inkomsten van Paychex Inc met 8.57% en bedroegen 5.01B. Het netto-inkomen increased met 11.81% naar 1.56B. De totale activa increased met 13.22% naar 3.49B en WPA increased van 3.84 naar 4.30.
PAYXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
71.54%
Nettowinstmarge
28.59%
Winstmarge
40.89%
Rendement op investering
31.95%