Stocks-PBF-PBF Energy Inc

PBF PBF Energy Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PBF Energy Inc met 71.83% en bedroegen 46.83B. Het netto-inkomen increased met 842.25% naar 2.97B. De totale activa decreased met 31.17% naar 5.06B en WPA increased van 1.90 naar 22.84.
PBFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.18%
Nettowinstmarge
-0.23%
Winstmarge
7.30%
Rendement op investering
7.75%