Stocks-PBF-PBF Energy Inc

PBF PBF Energy Inc

54.82 0.76 (1.41%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PBF Energy Inc met 71.83% en bedroegen 46.83B. Het netto-inkomen increased met 842.25% naar 2.97B. De totale activa decreased met 31.17% naar 5.06B en WPA increased van 1.90 naar 22.84.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering