Stocks-PBR.A-Petroleo Brasileiro ADR

PBR.A Petroleo Brasileiro ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Petroleo Brasileiro ADR met 48.02% en bedroegen 124.17B. Het netto-inkomen increased met 84.11% naar 36.60B. De totale activa decreased met 1.33% naar 69.02B en WPA increased van 3.03 naar 5.59.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering