Stocks-PBR-Petroleo Brasileiro SA Petrobras-ADR

PBR Petroleo Brasileiro SA Petrobras-ADR

17.23 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Petroleo Brasileiro SA Petrobras-ADR met 48.02% en bedroegen 124.17B. Het netto-inkomen increased met 84.11% naar 36.60B. De totale activa decreased met 1.33% naar 69.02B en WPA increased van 3.03 naar 5.59.
PBRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
48.25%
Nettowinstmarge
16.37%
Winstmarge
39.35%
Rendement op investering
13.76%