Stocks-PDD-PDD Holdings Inc-ADR

PDD PDD Holdings Inc-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PDD Holdings Inc-ADR met 33.10% en bedroegen 19.39B. Het netto-inkomen increased met 288.82% naar 4.68B. De totale activa increased met 43.74% naar 16.94B en WPA increased van 0.84 naar 3.26.
PDDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
67.03%
Nettowinstmarge
-0.69%
Winstmarge
22.83%
Rendement op investering
0.90%