Stocks-PDL.L-Petra Diamonds Ltd

PDL.L Petra Diamonds Ltd

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2022: increased de inkomsten van Petra Diamonds Ltd met 47.24% en bedroegen 440.29M. Het netto-inkomen decreased met 64.14% naar 66.29M. De totale activa increased met 23.62% naar 394.01M en WPA increased van 0.04 naar 0.27.
PDL.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
20.57%
Nettowinstmarge
-8.66%
Winstmarge
16.68%
Rendement op investering
-19.85%