Stocks-PEN-Penumbra Inc

PEN Penumbra Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Penumbra Inc met 13.32% en bedroegen 847.13M. Het netto-inkomen decreased met 176.32% naar -2.00M. De totale activa increased met 4.71% naar 998.86M en WPA decreased van 0.14 naar -0.05.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering