Stocks-PFC.L-Petrofac

PFC.L Petrofac

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Petrofac met 5.37% en bedroegen 2.10B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar -0.48.
PFC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
-4.87%
Nettowinstmarge
-5.85%
Winstmarge
-12.46%
Rendement op investering
-44.79%