Stocks-PFGC-Performance Food Group Co.

PFGC Performance Food Group Co.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van Performance Food Group Co. met 12.50% en bedroegen 57.25B. Het netto-inkomen increased met 253.07% naar 397.20M. De totale activa increased met 13.52% naar 3.75B en WPA increased van 0.74 naar 2.54.
PFGCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.15%
Nettowinstmarge
0.29%
Winstmarge
1.38%
Rendement op investering
2.19%