Stocks-PGNY-Progyny Inc

PGNY Progyny Inc

39.90 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Progyny Inc met 57.19% en bedroegen 786.91M. Het netto-inkomen decreased met 53.84% naar 30.36M. De totale activa increased met 49.70% naar 376.97M en WPA decreased van 0.66 naar 0.30.
PGNYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.92%
Nettowinstmarge
6.68%
Winstmarge
5.00%
Rendement op investering
13.07%