Stocks-PGR-Progressive Corp

PGR Progressive Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Progressive Corp met 1,615.50% en bedroegen 62.08B. Het netto-inkomen increased met 67,182.76% naar 3.90B. De totale activa decreased met NaN naar 20.28B en WPA increased van 0.01 naar 6.58.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering