Stocks-PHM-PulteGroup Inc

PHM PulteGroup Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van PulteGroup Inc met 1.03% en bedroegen 16.06B. Het netto-inkomen decreased met 0.57% naar 2.60B. De totale activa increased met 16.48% naar 10.38B en WPA increased van 11.01 naar 11.72.
PHMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.32%
Nettowinstmarge
13.75%
Winstmarge
21.15%
Rendement op investering
18.45%