Stocks-PHP.L-Primary Health Properties

PHP.L Primary Health Properties

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Primary Health Properties met 5.84% en bedroegen 154.10M. Het netto-inkomen decreased met 59.81% naar 56.30M. De totale activa decreased met 1.18% naar 1.48B en WPA decreased van 0.10 naar 0.02.
PHP.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
90.57%
Nettowinstmarge
38.64%
Winstmarge
99.38%
Rendement op investering
2.12%