Stocks-PHUN-Phunware Inc

PHUN Phunware Inc

0.3958 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Phunware Inc met 104.77% en bedroegen 21.79M. Het netto-inkomen increased met 4.91% naar -50.89M. De totale activa decreased met 61.88% naar 24.88M en WPA increased van -0.71 naar -0.51.
PHUNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.67%
Nettowinstmarge
-256.40%
Winstmarge
-168.38%
Rendement op investering
-408.90%