Stocks-PI-Impinj Inc.

PI Impinj Inc.

105.51 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Impinj Inc. met 35.48% en bedroegen 257.80M. Het netto-inkomen increased met 52.59% naar -24.30M. De totale activa increased met 240.76% naar 15.59M en WPA increased van -2.12 naar -0.95.
PIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
49.36%
Nettowinstmarge
-22.20%
Winstmarge
-8.62%
Rendement op investering
-16.77%