Stocks-PINC-Premier Inc

PINC Premier Inc

21.50 -0.33 (-1.51%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: decreased de inkomsten van Premier Inc met 6.76% en bedroegen 1.34B. Het netto-inkomen decreased met 34.82% naar 174.89M. De totale activa increased met 3.80% naar 2.33B en WPA decreased van 2.19 naar 1.46.
PINCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
63.48%
Nettowinstmarge
18.82%
Winstmarge
19.40%
Rendement op investering
65.98%