Stocks-PKG-Packaging Corp of America

PKG Packaging Corp of America

163.03 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Packaging Corp of America met 7.97% en bedroegen 7.80B. Het netto-inkomen decreased met 25.73% naar 759.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 11.03 naar 8.48.
PKGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.77%
Nettowinstmarge
9.87%
Winstmarge
14.25%
Rendement op investering
12.27%