Stocks-PLCE-Children's Place Inc

PLCE Children's Place Inc

25.70 1.76 (7.35%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van Children's Place Inc met 10.80% en bedroegen 1.71B. Het netto-inkomen decreased met 100.61% naar -1.14M. De totale activa decreased met 29.71% naar 158.48M en WPA decreased van 12.59 naar -0.09.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering