Stocks-PLUS.L-PLUS 500 LTD

PLUS.L PLUS 500 LTD

1749.37 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PLUS 500 LTD met 29.35% en bedroegen 675.93M. Het netto-inkomen increased met 33.15% naar 300.70M. De totale activa increased met 32.89% naar 648.85M en WPA increased van 2.21 naar 3.06.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering