Stocks-PM-Philip Morris International Inc

PM Philip Morris International Inc

91.66 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Philip Morris International Inc met 1.14% en bedroegen 31.76B. Het netto-inkomen decreased met 1.87% naar 9.50B. De totale activa increased met 23.11% naar -6.31B en WPA decreased van 5.83 naar 5.81.
PMInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
62.21%
Nettowinstmarge
27.42%
Winstmarge
32.19%
Rendement op investering
47.59%