Stocks-PNN.L-Pennon Group PLC

PNN.L Pennon Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van Pennon Group PLC met 4.13% en bedroegen 825.00M. Het netto-inkomen decreased met 97.44% naar 400.00K. De totale activa decreased met 11.72% naar 1.13B en WPA decreased van 0.05 naar 0.00.
PNN.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
62.33%
Nettowinstmarge
12.57%
Winstmarge
13.90%
Rendement op investering
1.50%