Stocks-POOL-Pool Corp.

POOL Pool Corp.

373.57 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pool Corp. met 16.70% en bedroegen 6.18B. Het netto-inkomen increased met 15.04% naar 748.46M. De totale activa increased met 15.29% naar 1.24B en WPA increased van 15.97 naar 18.70.
POOLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.85%
Nettowinstmarge
10.44%
Winstmarge
13.76%
Rendement op investering
27.38%