Stocks-PRU.L-Prudential

PRU.L Prudential

845.9292 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Prudential met 134.63% en bedroegen -6.67B. Het netto-inkomen decreased met 49.22% naar 817.52M. De totale activa increased met 11.71% naar 14.24B en WPA increased van -0.57 naar 0.30.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering