Stocks-PRY.MI-Prysmian Group

PRY.MI Prysmian Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Prysmian Group met 26.15% en bedroegen 16.07B. Het netto-inkomen increased met 64.19% naar 509.00M. De totale activa increased met 22.08% naar 3.77B en WPA increased van 1.17 naar 1.90.
PRY.MIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.94%
Nettowinstmarge
2.47%
Winstmarge
6.57%
Rendement op investering
5.56%