Stocks-PSA-Public Storage

PSA Public Storage

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Public Storage met 22.43% en bedroegen 4.18B. Het netto-inkomen increased met 122.81% naar 4.37B. De totale activa increased met 7.89% naar 10.17B en WPA increased van 9.87 naar 23.50.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering