Stocks-PSG.MC-Prosegur Compania de Seguridad SA

PSG.MC Prosegur Compania de Seguridad SA

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Prosegur Compania de Seguridad SA met 19.33% en bedroegen 4.17B. Het netto-inkomen increased met 92.31% naar 84.06M. De totale activa increased met 11.20% naar 790.32M en WPA increased van 0.08 naar 0.12.
PSG.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
3.68%
Winstmarge
6.35%
Rendement op investering
5.93%