Stocks-PSH.L-Pershing Square Holdings Ltd

PSH.L Pershing Square Holdings Ltd

3127.30 1.99 (0.06%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Pershing Square Holdings Ltd met 50.29% en bedroegen 1.30B. Het netto-inkomen decreased met 153.71% naar -951.54M. De totale activa decreased met 2.49% naar 8.21B en WPA decreased van 8.90 naar -4.84.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering