Stocks-PSM.DE-ProSiebenSat.1 Media SE

PSM.DE ProSiebenSat.1 Media SE

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van ProSiebenSat.1 Media SE met 7.37% en bedroegen 4.16B. Het netto-inkomen decreased met 111.09% naar -49.00M. De totale activa decreased met 15.44% naar 1.77B en WPA decreased van 1.98 naar 0.00.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering