Stocks-PTEC.L-Playtech Plc

PTEC.L Playtech Plc

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Playtech Plc met 31.92% en bedroegen 1.37B. Het netto-inkomen decreased met 94.13% naar 34.64M. De totale activa increased met 12.72% naar 1.51B en WPA decreased van 1.84 naar 0.20.
PTEC.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
89.11%
Nettowinstmarge
14.15%
Winstmarge
13.49%
Rendement op investering
6.79%