Stocks-PUM.DE-PUMA AG

PUM.DE PUMA AG

39.87 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van PUMA AG met 24.40% en bedroegen 8.47B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 424.30M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
PUM.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.63%
Nettowinstmarge
3.75%
Winstmarge
6.00%
Rendement op investering
7.88%