Stocks-PVH-PVH Corp

PVH PVH Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van PVH Corp met 1.43% en bedroegen 9.02B. Het netto-inkomen decreased met 78.95% naar 200.40M. De totale activa decreased met 5.22% naar 5.01B en WPA decreased van 13.24 naar 3.03.
PVHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
56.66%
Nettowinstmarge
0.23%
Winstmarge
9.03%
Rendement op investering
1.40%