Stocks-PWP-Perella Weinberg Partners

PWP Perella Weinberg Partners

11.69 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Perella Weinberg Partners met 21.23% en bedroegen 631.51M. Het netto-inkomen decreased met 889.14% naar -31.75M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van -0.22 naar 0.41.
PWPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
95.57%
Nettowinstmarge
-0.76%
Winstmarge
-14.65%
Rendement op investering
-3.54%