Stocks-QTWO-Q2 Holdings Inc

QTWO Q2 Holdings Inc

41.96 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Q2 Holdings Inc met 13.42% en bedroegen 565.67M. Het netto-inkomen increased met 3.34% naar -108.98M. De totale activa decreased met 26.53% naar 419.02M en WPA increased van -2.00 naar -1.90.
QTWOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.79%
Nettowinstmarge
-24.63%
Winstmarge
-14.03%
Rendement op investering
-9.68%