Stocks-RAMP-LiveRamp Holding

RAMP LiveRamp Holding

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: increased de inkomsten van LiveRamp Holding met 12.85% en bedroegen 596.58M. Het netto-inkomen decreased met 266.82% naar -124.11M. De totale activa decreased met 12.89% naar 926.08M en WPA decreased van -0.50 naar -1.79.
RAMPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
72.05%
Nettowinstmarge
-25.48%
Winstmarge
-4.63%
Rendement op investering
-9.14%