Stocks-RAND.NV-Randstad Holding NV

RAND.NV Randstad Holding NV

53.51 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Randstad Holding NV met 11.91% en bedroegen 27.57B. Het netto-inkomen increased met 20.96% naar 929.00M. De totale activa increased met 0.27% naar 4.92B en WPA increased van 4.10 naar 5.02.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering