Stocks-RAT.L-Rathbone Brothers PLC

RAT.L Rathbone Brothers PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Rathbone Brothers PLC met 9.08% en bedroegen 511.38M. Het netto-inkomen decreased met 34.89% naar 48.98M. De totale activa decreased met 0.35% naar 634.83M en WPA decreased van 1.29 naar 0.82.
RAT.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
88.71%
Nettowinstmarge
9.84%
Winstmarge
25.33%
Rendement op investering
6.68%