Stocks-RCP.L-RIT Capital Partners PLC

RCP.L RIT Capital Partners PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van RIT Capital Partners PLC met 97.09% en bedroegen 26.70M. Het netto-inkomen decreased met 167.18% naar -577.20M. De totale activa decreased met 15.23% naar 3.72B en WPA decreased van 5.46 naar -3.71.
RCP.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
76.81%
Winstmarge
95.79%
Rendement op investering
7.97%